Motion till riksdagen
2014/15:2083
av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Räntetak


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta ett maxtak för den tillåtna räntan på lån.

Motivering

Många människor i Sverige har lån. Oavsett på vad eller varför, så har väldigt många hamnat i en skuldfälla. Inte ovanligt är att det beror på en dålig ekonomisk situation på grund av arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. För att lösa den ekonomisk situationen tar en del sms-lån vilket har för många blivit en "autobahn" till en skuldfälla.

sms-lån är lätta att få, men till en mycket hög ränta. Upp mot 1 000 procent kan dagens sms-lån ha och det kan inte vara rimligt. Detta måste anses som ockerränta och bör inte få förekomma. Andra länder har förbjudit väldigt höga räntor och satt ett maxtak på vad högsta räntan får vara. Även vi i Sverige bör undersöka möjligheten till ett maxtak för ränta.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)