Motion till riksdagen
2014/15:2081
av Markus Wiechel (SD)

De svenska guldreserverna


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta hem de svenska guldreserverna från utlandet.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en egen inventering av de svenska guldreserverna.

Motivering

Riksbanken har totalt 126 ton guld värt nästan 45 miljarder kronor och merparten är placerad vid olika centralbanker i utlandet. Egna inventarier av guldet som är placerat utomlands har inte skett. I Tyskland har man nu beslutat att ta hem stora delar av landets guldreserv som idag är placerad utomlands.

I Tyskland har det blivit stor uppståndelse sedan deras motsvarighet till vår riksrevisor kritiserade Bundesbanks sätt att sköta guldreserven. För att säkerställa att guldet verkligen fanns på plats uppmanades regelbundna kontroller som kunde verifiera dess värde.

I Sverige är det inte heller Riksbanken som inventerar guldreserven utan det sker istället genom de utländska centralbankerna som förvarar guldet. I likhet med ett utdrag från banken får Riksbanken enbart ett kontoutdrag där guldsaldot redovisas. I Sverige är det således också en statshemlighet i vilka länder och var vårt guld placeras.

I Tyskland har flertalet politiker och fackföreningar velat ta hem guldet. Missnöjet bland dessa blev inte mindre då politiker förvägrades att se guldet, vilket givetvis inte bör vara något problem. Med ett brett politiskt stöd har beslut om att ta hem guld också tagits vilket inte har ansetts så märkligt i tider med en orolig ekonomi.

Trots oroliga ekonomiska tider har Riksbanken de senaste åren sålt runt 60 ton guld, samtidigt som flera andra centralbanker valt att istället köpa guld. Under 2012 köpte världens centralbanker in 534,6 ton guld, vilket är mer än de gjort på 50 år.

För att säkerställa att guldreserven i Sveriges ägo också finns där den är tänkt att finnas samt själva kunna inventera guldet bör all guld som förvaras utomlands tas hem omgående.

.

Markus Wiechel (SD)