Motion till riksdagen
2014/15:2079
av Markus Wiechel (SD)

Utvärdering och översyn av biståndet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på motprestation vid utbetalning av bistånd.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att årligen samordna och utreda effekten av utbetalt bistånd.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Sida.

Motivering

PLO kan vara ett tydligt exempel på en mottagare av bistånd, där pengarna i värsta fall går till helt fel saker eller används på ett sätt som är kontraproduktivt för syftet. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se till att det upprättas en översyn för hur motprestation i samband med utbetalning av bistånd kan ske för att stimulera olika länder att hålla fast vid grundläggande mänskliga rättigheter och förbättra demokratin. Riksdagen bör likaså ge regeringen i uppdrag att årligen samordna och utreda effekten av utbetalt bistånd så att det förblir effektivt.

Den svenska biståndsorganisationen Sida är idag unik. En sådan omfattande organisation som Sida bör, om den anses nödvändig, rimligtvis kunna innefatta fler länder än Sverige. Sidas egen ambition är att bedriva ett kostnadseffektivt arbete som gör skillnad runt om i världen. Det skulle behövas en översyn av Sidas arbete för att finna nödvändiga effektiviseringsreformer samt utreda möjligheten till att inkludera flera länder. Detta bör riksdagen som sin mening tillkännage regeringen.

 

.

Markus Wiechel (SD)