Motion till riksdagen
2014/15:2061
av Hannah Bergstedt (S)

Proffspatienter i vård- och läkarutbildningen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att överväga hur bemötandet av patienter inom sjukvården kan utvecklas.

Motivering

Utöver att kunna göra en korrekt medicinsk bedömning är bemötande en viktig del i vården vid behandling av människor som söker vård. Studier visar att om patienten upplever sig bemött på ett bra sätt så kommer det att ha stor betydelse för hur behandlingen kommer att fungera. Trots denna kunskap läggs en mindre del av utbildningen inom vårdyrken på just bemötande.

Internationellt, men också på olika utbildningar i Sverige, har man utvecklat system med proffspatienter som en del i lärprocessen, där man rekryterar och utbildar patienter som sedan blir en del av de framtida läkarnas utbildning. Exempelvis vid Sunderbysjukhus i Norrbotten.

Där utbildas lärkvinnor som hjälper de blivande läkarstudenterna att förstå vad som är viktigt både i frågan om bemötande, men också hur en korrekt undersökning genomförs.

Fler exempel finns i landet, bland annat jobbar man med kvinnor som haft eller har bröstcancer för att vården och bemötandet ska bli bättre.

Att utveckla vård- och läkarutbildningens arbete med bemötande genom proffspatienter där det är möjligt, bör bli en självklar del i framtiden. Därför bör regeringen överväga hur denna utveckling av patientbemötande inom sjukvården kan stimuleras.

.

Hannah Bergstedt (S)