Motion till riksdagen
2014/15:2059
av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Värdera olika kunskap


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att validera fler utbildningar och yrkeserfarenheter så att det enklare går att komplettera med utbildning enligt arbetsmarknadens behov.

Motivering

För att söka arbete eller för att söka sig vidare till högre utbildningar finns det för många ett behov av att validera sina betyg och utbildningar. Vi bor på olika orter och kommer från olika länder, vi studerar på olika sätt, många har en lång yrkeserfarenhet som ger kunskap och olika erfarenheter på många olika sätt. Vi behöver bli bättre på att validera dessa erfarenheter och kunskaper för att öka anställningsbarheten.

Att kunna ta till vara på kvinnor och mäns olika kompetenser är inte alltid lätt och görs inte alltid heller. Ett sätt kan vara att validera kvinnor och mäns olika utbildningar och yrkeskompetens vid behov så att det passar in på dagens behov på svensk arbetsmarknad. Dagens arbetsgivare vill ha färdigutbildad personal och ställer ofta krav på en speciell utbildning som krav för ev. anställning. Om valideringen utvecklas så att den kan användas ännu mer för att enklare kunna komplettera yrkeskunskap och utbildning fler till de yrken som det finns krav av.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)