Motion till riksdagen
2014/15:2051
av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Läxhjälp för alla barn


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till läxhjälp för alla barn som behöver det.

Motivering

Kunskap är makt och skapar möjligheter i hela livet. Det påverkar våra framtida möjligheter till vår egen försörjning och till bra jobb på arbetsmarknaden och då är det viktigt att alla barn får möjligheten till en bra skola och utbildning.

Alla barn kan inte få hjälp med sina läxor inom sin familj eller bekantskapskrets av en eller annan anledning.

Om vi ska ha en skola som ger barn läxor ska alla barn få möjlighet att få hjälp med sina läxor oavsett om föräldrarna har kunskap att kunna hjälpa till eller har möjlighet att betala för läxhjälpen.

Alla barn ska ha möjlighet att kunna lyckas med sin utbildning och detta måste ske inom skolans ansvar om inte familjen har den möjligheten.

Därför behöver det ses över möjlighet för läxhjälp för alla barn så att barnen klarar av sin utbildning.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)