Motion till riksdagen
2014/15:2018
av Christian Holm (M)

Befria spontandansen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet på tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning.

 

Motivering

Många människor går på krogen, dansar och har kul. De flesta har sannolikt ingen aning om att deras dans kan stå krogen dyrt. Det är dock fallet om ägaren saknar danstillstånd.

Nyligen har vi i media kunna läsa om hur krögare har dömts till böter för att det på deras krog har dansats. Illegalt dansande pågår sannolikt ständigt runt om i vårt land. Saknas danstillstånd och besökarna trots detta börjar röra sig i takt med musiken måste alltså ägarna ta sitt ansvar och stoppa dansandet. Exakt när rörelserna och antalet deltagare blir så omfattande att det blir brottslig dans är inte helt tydligt, men grundregeln är att det ska finnas särskilt tillstånd för denna typ av aktivitet. Straffet för krögaren kan annars bli böter eller fängelse.

 

Lagstiftningen förefaller på många sätt orimlig och otidsenlig. Polisen bör snarare få ägna sin kraft åt att bekämpa riktig brottslighet än glada besökare på restauranger, barer och krogar. Det stora problemet är inte att ett visst uteställe saknar danstillstånd, utan det faktum att de faktiskt behöver det.

 

För att en krog ska erhålla serveringstillstånd görs en prövning. Också brandmyndigheten genomför en inspektion för att säkerställa att den aktuella lokalen uppfyller kraven på brandsäkerhet. Har utestället utifrån detta erhållit sitt serveringstillstånd bör ett danstillstånd anses onödigt och överflödigt. Därför bör detta regelverk avskaffas.

.

Christian Holm (M)