Motion till riksdagen
2014/15:1939
av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (S)

Läkarutbildning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkarutbildning.

Motivering

Svensk hälso- och sjukvård har ett stort behov av fler duktiga läkare. Efterfrågan på läkare väntas öka fram till 2025 på grund av befolkningstillväxt och att antalet äldre ökar. Under samma period kommer pensionsavgångarna bland läkarna att vara stora eftersom nästan varannan läkare i dag är över 50 år.

Antalet platser på läkarutbildningen har utökats kraftigt sedan 90-talet, men ytterligare ökningar av läkarutbildningen kan behövas för att möta det framtida behovet. Idag är det framför allt brist på specialister, som geriatriker och psykologer, samt på utbildningstjänster.

För att klara det nuvarande och det framtida behovet av läkare bör hela landet få tillgång till och delta i slututbildning av läkare ute i vården efter läkarexamen och i specialisttjänstgöringen. Ökade inslag av decentralisering av läkarutbildningen skapar också förutsättningar för att få läkare att söka jobb på mindre orter och inte bara koncentreras till de traditionella utbildningsorterna och storstadsområdena. Av detta finns det intressanta erfarenheter från den nya organisationen för läkarutbildningen i Umeå. Det är oacceptabelt att vissa delar av landet tvingas förlita sig på stafettläkare och andra provisoriska lösningar för att klara medborgarnas vårdbehov.

.

Kristina Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)