Motion till riksdagen
2014/15:1903
av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Gemenskap och sammanhållning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla gåvoskatteavdraget.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förenkla regelverket för det civila samhällets organisationer.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att värna momsbefrielse för föreningar och samfund.

Motivering

Samhället är så mycket större än staten. Små nära gemenskaper och ett ömsesidigt beroende är en central del av att vara människa. Det är i samspelet med andra som vi människor utvecklas som personer. Därför är civilsamhället viktigt. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett Sverige som håller samman. Det är där människor av egen fri vilja engagerar sig och tar ansvar. Kristdemokraternas politik strävar därför efter att stärka det civila samhället och möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund.

En politik som leder till att de mellanmänskliga banden försvagas kan aldrig kompenseras med en ny myndighet och mer byråkrati eller ytterligare ett bidrag. Om politiken går in och tar över eller reglerar frivilligorganisationers verksamhet kan viktiga värden gå förlorade – värden som tillit, gemenskap, medmänsklighet, personligt ansvar och engagemang.

Den 1 januari 2012 införde alliansregeringen en skattereduktion för gåvor till vissa ideella organisationer. Under år 2013 gav över 761 000 personer tillsammans bort 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 36 procent jämfört med 2012. Men maxbeloppet för den enskilda givaren är för lågt och regelverket är onödigt krångligt. Kristdemokraterna vill höja maxbeloppet från 6 000 till 12 000 kronor per person och år för de gåvor som är avdragsgilla samt ta bort såväl registreringsavgiften på 10 000 kronor som årsavgiften på 7 000 kronor för de organisationer som vill bli godkända gåvomottagare. Vi vill också utvidga skattereduktionen för gåvor till att gälla för fler allmännyttiga ändamål.

Vi vill att civilsamhället ska fortsätta att utvecklas och därför ska onödiga regler och lagar som i första hand försvårar för organisationer tas bort eller förenklas. Det kan exempelvis handla om revisionsplikt eller att olika kommuner har olika krav och regelverk vid ansökningar om stöd för likartad verksamhet. Detta behöver göras på varje politisk nivå.

I Sverige behöver inte ideella föreningar och religiösa samfund betala moms på handel där överskottet går till välgörenhet, t.ex. second hand-butiker. Våra regler har dock fått EU-kommissionen att kritisera svensk lagstiftning för att ge ideella organisationer konkurrensfördelar. Om de här organisationerna skulle tvingas betala 25 procent moms, hotas deras sociala hjälpverksamhet. Detta är en utveckling vi vill förhindra.

 

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Eclund (KD)

Caroline Szyber (KD)