Motion till riksdagen
2014/15:1895
av Ellen Juntti (M)

Förvaltningsområdens skyldigheter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att förvaltningsområdena uppfyller sina skyldigheter.

Motivering

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Sverige har fem nationella minoriteter – samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Alla dessa minoriteter har ett grundskydd som innefattar olika åtgärder som skall stödja och skydda minoriteters rätt att bevara sitt språk och sin kultur.

Kommuner kan ansöka om att bli ett förvaltningsområde. I dessa finns utökade rättigheter och kommunerna får statsbidrag för detta. 2014 omfattas 68 kommuner och 13 landsting/regioner för finsk-, samisk- och meänkielitalande inom respektive förvaltningsområde.

Dessa utökade rättigheter är bland annat rätten att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Dessa kommuner har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Utvärdering har visat att i vissa kommuner saknas äldre- och barnomsorg trots att de är ett förvaltningsområde. Det har också visat sig att detta inte beror på för låga statsbidrag då flera kommuner inte använt hela statsbidraget som de fått.

Regeringen bör få i uppdrag att säkerställa att förvaltningsområdena uppfyller sina skyldigheter.

 

.

Ellen Juntti (M)