Motion till riksdagen
2014/15:1894
av Ellen Juntti (M)

Socialtjänstens arbete med utredningar av barn och unga


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över socialtjänstens arbete med utredningar av barn och unga samt föreslå åtgärder för förbättringar.

Motivering

Alla barn och unga har rätt att växa upp i trygghet. Tyvärr så är detta inte verklighet för många barn och unga, utan de blir utsatta för våld, andra övergrepp eller far illa på annat sätt.

 

Forskningen visar att barn som utsatts för brott drabbas betydligt oftare än andra barn, av ångest, misslyckad skolgång, depressioner, kriminalitet, missbruk m.m. Därför måste samhället göra allt för att hjälpa dessa barn. Tyvärr brister det på många ställen, bland annat inom socialtjänsten.

 

Under lång tid har flera undersökningar visat att det finns stora brister inom Socialtjänsten.

Arbetsbelastningen är alltför stor och socialsekreterarna hinner inte med sitt arbete när det gäller utredningar av barn och unga.

 

Dessa utredningar är det svåraste som finns, där socialsekreterare skall ta livsavgörande beslut för dessa barn och unga. Därför bör det naturligtvis vara de mest erfarna och rutinerade socialsekreterarna som får dessa utredningar.

 

Tyvärr är det precis motsatsen – det är nyexaminerade, unga och oerfarna socialsekreterare som får dessa svåra utredningar. Detta i kombination med hög arbetsbelastning innebär att utredningarna helt enkelt blir dåliga och slarviga, vilket naturligtvis innebär stor frustration för socialsekreterarna som vill göra ett bra jobb.

 

Detta har till följd att socialsekreterarna inte orkar stanna kvar utan redan efter ett fåtal år flyttar till andra tjänster, vilket i sin tur innebär att tjänsterna återigen tillsätts med nyexaminerade och de har ingen rutinerad och erfaren kollega att rådfråga.

 

Detta får många gånger mycket allvarliga konsekvenser för de utsatta barnen och unga. Det kan vi inte acceptera. Det är mycket viktigt att få till en förändring så att det blir de mest kunniga och erfarna socialsekreterarna som får dessa svåra utredningar.

 

Regeringen bör göra en översyn av socialtjänstens arbete gällande utredningar av barn och unga samt föreslå åtgärder till förbättringar.

 

 

 

 

.

Ellen Juntti (M)