Motion till riksdagen
2014/15:1861
av Penilla Gunther (KD)

Starta eget med bibehållna förmåner inom socialförsäkringen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten för personer som startar egna företag att få behålla sina förmåner inom socialförsäkringssystemet under en startperiod.

Motivering

Alla vill att det ska startas fler företag i Sverige. Men att ta det steget innebär för många ett steg ut i det okända på många plan, till exempel inom socialförsäkringsområdet.

Som egen företagare, eller delägare i ett företag, råder andra regler för uttag av a-kassa om det skulle behövas, sjuklön eller föräldradagar. Det innebär också kostnader för det egna företaget, med inkomstbortfall vid uttag av sjukdagar till exempel.

Det är förstås ett gränsdragningsproblem att avgöra hur länge och för vilka, som skulle kunna dra nytta av en startperiod med ”garanti” inom socialförsäkringarna. Troligen skulle dock fler våga sig på detta språng ut i företagande, om det fanns en startperiod med bibehållna ersättningar inom socialförsäkringssystemet som vid anställningen man haft innan. Det vore önskvärt att utredas för att få fram fler företag som ger fler jobb.

.

Penilla Gunther (KD)