Motion till riksdagen
2014/15:1820
av Thomas Finnborg (M)

Elpistoler i polisens utrustning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att införa elpistoler som en del av polisens standardutrustning.

Motivering

I dagsläget har den enskilde polisen få alternativ att tillgå om vederbörande hamnar i en vålds- eller hotsituation där fara för dennes hälsa och välmående uppstår: handgemäng, pepparsprej, batong eller pistol.

Tyvärr uppstår asymmetriska hotsituationer på personnivå där batong/pepparsprej å ena sidan, men där även pistol å andra sidan, är otillräckliga. Sådana situationer uppstår tyvärr oftare än man kan tro och flera fall – bl a i Husby – har uppmärksammat denna materielbrist hos polisen.

Därför borde införandet av elpistoler – taser eller XREP (eXtended Range Electro-Muscular Projectile) – bidra till en minskning av dödligt våld och samtidigt utöka polisens handlingsalternativ vid dylika hotsituationer.

Riksdagen borde därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten till att införa elpistoler som en del av polisens standardutrustning.

.

Thomas Finnborg (M)