Motion till riksdagen
2014/15:1802
av Solveig Zander och Anders Åkesson (C)

Egenanställning


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kännedomen om anställningsformen egenanställning.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket kring egenanställdas möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet.

Motivering

Sverige behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Då behövs alla tänkbara åtgärder. Ett nytt sätt arbeta på är egenanställning. Det första svenska egenanställningsföretaget i branschen startade runt 2000. I Europa har egensanställning blivit allt vanligare, marknaderna i England och Frankrike är på 4 miljarder vardera enligt Business Sweden. Sättet att organisera egenanställning varierar från land till land, men alla har det gemensamt att de skapar stora möjligheter till självförverkligande och att testa nya idéer. Egenanställning behöver bli mer känd i Sverige för att medverka till lägre arbetslöshet. Då behöver statliga myndigheter mer kunskaper om egenanställning och reglerna för a-kassan förtydligas.

 

I dag finns ca 50 egenanställningsföretag i Sverige och formen växer snabbt. Formen kan stimulera företagande och dessutom möjliggör den flera vägar in på arbetsmarknaden. Många personer med utländsk bakgrund har kunskaper och erfarenheter som är efterfrågad, men de har svårt att få anställning och de är för osäkra för att starta företag. Den egenanställde personen med vilja och arbetskapacitet driver och utvecklar sin egen karriär. Det kan innebära att man kan förverkliga sina idéer och tillvarata möjligheter som dyker upp. Man kan helt enkelt våga pröva, våga satsa utan att ägna tid och energi till administration och lagar och regler som styr näringsverksamhet. Man kan känna sig trygg med arbetsgivaren, egenanställningsföretaget, som sköter administrationen och lagar och regler.

 

En annan positiv egenskap med egenanställning är att man inte kan bli insolvent i förhållande till sin verksamhet, inte gå i konkurs och med andra ord inte vara kreditgivare i sin verksamhet. Egenanställningsföretaget har det fulla arbetsgivaransvaret. Man betalar ut sjuklön, är ansvarig för arbetsmiljön, ser till att man omfattas av ansvarsförsäkringar och blir försäkrad på motsvarande kollektivavtalsnivå.

Egenanställning ger samhällsekonomiska vinster då fler vågar och kan ta steget in på arbetsmarknaden. Den enskilde kan skaffa sig arbetslivserfarenhet och bygga upp kontaktnät som kan leda till anställning eller till att starta eget företag. Svarta jobb blir vita då personer som redan har en anställning kan tycka att det är svårt att tacka ja till enstaka arbeten utanför ordinarie arbetsgivare.

 

Enligt statistik från egenanställningsföretaget Frilans Finans var 10 procent arbetslösa och 22 procent studerande innan de började arbeta som egenanställda. Siffrorna är från 2013 och vad de visar är att de som generellt har det svårt att komma in på arbetsmarknaden har nytta av egenanställning.

 

Skulle anställningsformen bli mer känd och en översyn av regelverket kring egenanställdas möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet görs skulle fler våga satsa. Det skulle startas fler företag, ge fler anställningar och medverka till att de som står långt från arbetsmarknaden skulle bidra till att arbetslösheten sänktes.

.

Solveig Zander (C)

Anders Åkesson (C)