Motion till riksdagen
2014/15:1771
av Jessica Rosencrantz (M)

Behållande av läx-RUT


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla läx-RUT.

Motivering

Regeringen och Vänsterpartiet vill avskaffa rutavdraget för läxhjälp från och med den 1 januari 2015. Det vore ett olyckligt sätt att slå undan benen för de elever som är i behov av läxhjälp, men också för den bransch som vuxit fram och givit många unga chansen till ett första jobb.

Tack vare Alliansens RUT-avdrag har fler familjer fått råd att ta hjälp hemma med både städning och läxhjälp. Det har blivit lite enklare för fler att få livspusslet att gå ihop. Samtidigt har svarta jobb blivit vita med trygghet för de verksamma som följd, företag har startats och skatteintäkterna till välfärden har vuxit.

I dag arbetar drygt 3 000 personer som läxhjälpare och många gånger är det deras allra första jobb. Den största aktören på marknaden har hittills i år nyanställt 1 000 personer. Nu deklarerar de och många fler företag att de drar ned på planerade nyanställningar. Många små företag kanske inte alls klarar omställningen och riskerar konkurs. Ett avskaffande av läx-RUT skulle inte bara äventyra möjligheten till läxhjälp för dem som behöver det, utan också hota jobbet för många unga i vårt land.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)