Motion till riksdagen
2014/15:1742
av Johan Büser (S)

Erkännande av staten Västsahara


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara.

Motivering

Västsahara har under decennier varit ockuperat av Marocko. Diskussionen om en folkomröstning om självständighet har länge varit aktuell och har pekats ut av FN som en förutsättning för att det västsahariska folket ska få möjlighet att självt kunna avgöra sin framtid. Dessvärre har denna folkomröstning under lång tid förhindrats av ockupationsmakten Marocko.

På Socialdemokraternas partikongress 2013 fattades beslut om att erkänna Palestina och Västsahara. När nu den nytillträdda regeringen har erkänt Palestina är det dags att ta nästa steg.

Dessutom beslutade riksdagen redan den 5 december 2012 att Sverige snarast bör erkänna Sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat. Riksdagen beslutade även att Sverige ska verka för detta inom EU. Tyvärr lämnade den borgerliga regeringen detta beslut utan avseende.

Nu finns starka förhoppningar på den nya samarbetsregeringen med utrikesminister Margot Wallström i spetsen att ett erkännande kan komma till stånd. Ett svenskt erkännande skulle betyda mycket för att påskynda den demokratiska processen för ett fritt och självständigt Västsahara.

.

Johan Büser (S)