Motion till riksdagen
2014/15:1735
av Catharina Bråkenhielm (S)

En skärgård året runt


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad skärgårdspolitik.

Motivering

Vatten och hav har blivit oerhört attraktivt i vårt land, så attraktivt att bostäderna i närheten av vatten tiodubblats i pris. Skärgårdskommunernas hus säljs numera i hög grad till sommargäster som visats i sina åretrunthus endast ett fåtal veckor på sommaren. Dessa människor har sitt permanenta boende på annan ort.

 

För varje år som går säljs allt fler hus och åretruntbefolkningen minskar i samma takt i skärgårdskommunerna. Den bevarade sommaridyllen liknar allt mer ett dockskåp. Allt fler områden i våra kustkommuner somnar sakta in och fler och fler hus gapar tomma med kolsvarta fönster under större delen av året.

 

Den här utvecklingen leder till ökade problem för åretruntbefolkningen genom att underlaget för samhällsservice i många av dessa kommundelar minskar drastiskt eller är helt nedlagd. Service i form av affär, kollektivtrafik, skola, äldreboende med mera är viktiga funktioner för att människor ska kunna bo kvar året runt. I takt med att samhällsservicen minskas eller tas bort helt försvinner även arbetstillfällen. Dessa delar av Sverige avfolkas snabbt.

 

Människor från orten med normala inkomster har ingen möjlighet att köpa husen, vilket gör att många lämnar dessa kommuner.

Om vi vill ha en levande landsbygd och en levande skärgård och om det ska vara mer än bara ord på papper måste en rad åtgärder vidtas. Det behövs en samlad skärgårdspolitik som visar att vi vill att även skärgården ska kunna leva året runt.

.

Catharina Bråkenhielm (S)