Motion till riksdagen
2014/15:1680
av Rasmus Ling och Maria Ferm (MP)

Statsrådens rätt till föräldraledighet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur statsråd ska kunna vara föräldralediga.

Bakgrund

Under de senaste decennierna så har det, tack och lov, hänt mycket vad gäller jämställdhet och föräldraskap. Även om utvecklingen går alltför långsamt, så är det idag fler manliga föräldrar som tar ett mer aktivt ansvar än vad som var fallet tidigare. I Sverige har vi en generös och bra föräldraförsäkring. Tyvärr så förändras inte alltid systemen i takt med att samhället gör det. För förtroendevalda är detta tydligt. Vare sig statsråd eller fritidspolitiker har möjlighet att ta föräldraledigt från sina förtroendeuppdrag. Detta är något som borde ändras.

Möjlighet för statsråd att vara föräldralediga

Statsråden som andel av befolkningen är förvisso synnerligen liten, men det symboliska värdet av att det skulle fungera att som statsråd vara föräldraledig är desto större. Det är glädjande att vi i Sverige idag har haft regeringar där inte samtliga statsråd kommit förbi den familjebildande åldern, utan att vi tvärtom sett både statsråd och andra ledande politiker som kombinerar ett viktigt och intensivt arbete med familjebildande. Att riksdagsledamöter kan ta ut föräldraledighet är bra. När det infördes tyckte somliga att det är en typ av uppdrag där det inte är möjligt. Samma argument används nu för statsråd. Samma argument används för övrigt ofta även för andra typer av ledande befattningar.

Mot bakgrund av detta så föreslår vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att deras medlemmar i de fall de blir föräldrar ska ha rätt att ta ut föräldraledighet.

.

Rasmus Ling (MP)

Maria Ferm (MP)