Motion till riksdagen
2014/15:1677
av Stefan Nilsson (MP)

Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga.

Bakgrund

Riksrevisionen konstaterar i en rapport (2014) att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Riksrevisionen har en rad rekommendationer för att råda bot på detta och en del av dessa rör arbetsmarknadslagstiftningen. En av de saker Riksrevisionen rekommenderar är en lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg av en anhörig.

Skydd i lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga finns i England, Skottland och Wales, i ”The Equality Act” (2010), och i Nordirland, i ”Disability Discrimination Act” (1995). Att till exempel inte bli erbjuden ett jobb eller få sämre arbetsförhållanden än någon annan, på grund av ansvaret att vårda en anhörig, är sålunda olagligt.

Motivering

Att diskriminera en arbetstagare som vårdar en anhörig är idag inte olagligt i Sverige. En förändring av arbetsmarknadslagstiftningen som gör sådan diskriminering olaglig behövs. Anhörigvårdare fyller en väldigt viktigt roll i samhället och en sådan lagstiftning mot diskriminering skulle innebära ett viktigt stöd för dem och deras anhöriga i behov av omsorg.

.

Stefan Nilsson (MP)