Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)


Beteckning: Fi 2013:03
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2015-03-19
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:32, dir. 2013:117 och dir. 2014:92
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Gransbo, Tord, fr.o.m. 2013-03-21 t.o.m. 2014-08-27
Expert: Bern, Tomas, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Brännstam, Gunnar, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Erikson, Charlotta, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Flodén, Tomas, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Furberg, Eva, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Hällströmer, Erik, fr.o.m. 2014-01-27
Expert: Johansson, Anita, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Landare, Magnus, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Melander Gustafsson, Camilla, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Nyström Arnek, Matilda, fr.o.m. 2013-09-09
Expert: Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2013-09-09 t.o.m. 2014-01-26
Sekreterare: Thomsson, Patric, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2014-07-16
Sekreterare: Wennerberg, Greta, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2014-07-16

Rapporter

SOU 2014:56Genomförande av Omnibus II-direktivet
SOU 2014:57En ny reglering för tjänstepensionsföretag - Del 1 och 2