Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)


Beteckning: A 2013:04
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2015-04-13
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:56 och dir. 2014:34
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Koch, Michaël, fr.o.m. 2013-05-24 t.o.m. 2014-06-30
Expert: Levin, Helena, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Expert: del Sante, Naiti, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Expert: Svärd, Pernilla, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-05-30
Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Durling, Carl, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Svanestrand, Anna, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare: Arrland, Pernilla, fr.o.m. 2013-06-10 t.o.m. 2014-06-30

Rapporter

SOU 2014:48Registerutdrag i arbetslivet