Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)


Beteckning: A 2013:01
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2022-11-11
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:1 och dir. 2013:114
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2013-12-01
Särskild utredare: Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 2013-12-02 t.o.m. 2014-07-18
Expert: Hjelm Östh, Mira, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert: Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert: Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-24 t.o.m. 2014-07-18
Expert: Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2013-09-23
Ledamot: Ackholt, Kent, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Larsson, Helena, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Rosenbaum, Jenny, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot: Sebardt, Gabriella, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Sekreterare: Andersson, Inger, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-08
Biträdande sekreterare: Petersson, Stina, fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-03-26

Rapporter

SOU 2014:55Inhyrning och företrädesrätt till återanställning