Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté ska se över regler och villkor för fristående skolor m.m. (dir. 2011:68). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 november 2012. Genom tilläggsdirektiv beslutade den 4 oktober 2012 förlängdes utredningstiden så att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 1 februari 2013 (dir. 2012:101).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2013.

            (Utbildningsdepartementet)