Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)


Beteckning: Ju 2012:16
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2016-11-04
Status: Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121
Lokal: Garnisonen, tel. 08-405 34 58 (Wikström)
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Rolén, Thomas, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-03-31
Sakkunnig: Andersson, Jan, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Friberg, Klas, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Götblad, Carin, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Hall, Anders, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Herbst, Ulrika, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Johansson, Klas, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Löfving, Mats, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Malmquist, Henrik, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Olsson, Tore, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig: Persson, Dan, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Davidsson, Inger, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Dulny, Christoffer, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-09-23
Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2014-12-31
Hamarbergh, Krister, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Karlfedt, Jon, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Linander, Johan, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Lundgren, Elin, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Pehrson, Johan, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Åström, Alice, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Kanslichef: Wikström, Ann-Chatrine, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare: Almqvist, Elin, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-12-02
Sekreterare: Andersson, Björn, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2013-09-30
Sekreterare: Andersson, Vilhelm, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Brandtell, Eva, fr.o.m. 2013-05-27 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Dixelius, Johan, fr.o.m. 2013-01-08 t.o.m. 2015-03-08
Sekreterare: Jerndal, Unni, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Johansson, Lisbeth, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2014-08-15
Sekreterare: Kjellsson, Per, fr.o.m. 2014-02-03 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Klasén, Lena, fr.o.m. 2014-08-04 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Lagerholm, Erik, fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Landström, Tomas, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Lundh, Lars-Gunnar, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2013-02-05
Sekreterare: Möller, Kajsa, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Nilsson Kristiansson, Stina, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Paulsen, Mats, fr.o.m. 2013-03-04 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare: Scocco, Anna, fr.o.m. 2013-08-19 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare: Stenberg, Annika, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Svahn Lindström, Gunilla, fr.o.m. 2014-08-04 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare: Årestad Radner, Eva, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2014-12-31
Biträdande sekreterare: Eriksson, Agneta, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-01-31
Biträdande sekreterare: Josefson, John, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter