Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)


Beteckning: Ju 2012:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-02-20
Status: Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:76, dir. 2013:39 och dir. 2013:39
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Åberg, Margareta, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-12-31
Expert: Barklund, Anna, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Ehn, Ylva, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Engblom, Samuel, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Fallström, Carita, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Gellner, Lars, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Gralberg, Anna, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Hellberg, Maria, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-03-10
Expert: Larsson, Per, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Ndure, Johan, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Piispanen, Kirsi, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Runsten, Annica, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Solberg, Nils Erik, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Stenmo, Jonas, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Söderlöf, Göran, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Teodorescu, Alice, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert: Trehörning, Pär, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Andersson, Pia, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Brunegård, Gudrun, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Eklund, Jonas, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Kjellin, Margareta B, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Löfvenhaft, Manfred, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Nordin, Rickard, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Rydfors, Jonas, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Rågsjö, Karin, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Sekreterare: Karlemon, Kristian, fr.o.m. 2012-10-19 t.o.m. 2013-12-05

Rapporter

SOU 2013:79Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet