Utstationeringskommittén (A 2012:03)


Beteckning: A 2012:03
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2022-11-11
Status: Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Granlund, Marie, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande: Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande: Tobé, Tomas, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot: Andersson, Johan, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot: Avsan, Anti, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Bengtsson, Berit, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Brännström, Katarina, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Carlsson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot: Holm, Ulf, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot: Johansson Metso, Frida, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Johansson, Ylva, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot: Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot: Plass, Maria, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot: Pärssinen, Raimo, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot: Qarlsson, Annika, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Rudén, Janne, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Sällström, Sven-Olof, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot: Venegas, Marco, fr.o.m. 2014-12-16
Expert: Bergström, Carl Fredrik, fr.o.m. 2013-02-20
Expert: Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2015-08-27
Expert: Bratberg, Sara, fr.o.m. 2013-02-20
Expert: Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert: Evjen, Johanna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert: Görnerup Cardell, Emma, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert: Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19
Expert: Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert: Lindblom, Pär, fr.o.m. 2015-03-12
Expert: Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert: Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2013-02-20
Expert: Middelman, Anna, fr.o.m. 2013-02-20
Expert: Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert: Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert: Strandbacke, Anna, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert: Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert: Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-01-19
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2013-02-20
Gellner, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-02-20
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2013-02-20
Pfeifer, Karl, fr.o.m. 2013-02-20
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04
Söderberg, Lena Maier, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare: Öman, Sören, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare: Lindell, Tomas, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare: Nordblom, Linda, fr.o.m. 2013-04-18

Rapporter

SOU 2015:83Översyn av lex Laval