Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02)


Beteckning: A 2012:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2022-11-11
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:80, dir. 2013:36, dir. 2013:86 och dir. 2014:24
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lilja Hansson, Cathrine, fr.o.m. 2012-10-23 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Berg, Amelie, fr.o.m. 2013-06-03 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Brunell, Elin, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Hammarstedt, Christina, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Iregren, Anders, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Lilly Gyberg, Johan, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Mansnérus, Annika, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Nesi, Luca, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Sandkull, Karin, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2013-06-02
Expert: Sjöstrand, Aleksandra, fr.o.m. 2013-01-29 t.o.m. 2014-06-15
Expert: Soerensson, Johan, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-06-15
Edström, Josefin, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Hagström, Ulrika, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Jonson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2013-11-11
Jonsson, Sherlot, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Kovar, Eva, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2013-11-12 t.o.m. 2014-06-15
Ulveson, Anna, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2014-06-15
Sekreterare: Fredin, Christina, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2014-01-31
Sekreterare: Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2014-06-30

Rapporter

SOU 2014:41Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering