Tilläggsdirektiv till EMR-utredningen (Ju 2011:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om en utvärdering av reformen En modernare rättegång (dir. 2011:79). Utredningen har antagit namnet EMR-utredningen.

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 28 september 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2012.

            (Justitiedepartementet)