Vinstfördelningsutredningen (Ju 2011:02)


Beteckning: Ju 2011:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2013-03-01
Status: Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:20
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Alvå, Jan, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Adlercreutz, Susanne, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-02-08
Sakkunnig: Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Grönvall, Fredrik, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Hermansson, Magnus, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Persson, Åsa, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sakkunnig: Ulfvarson Östlund, Maria, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-10-02
Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Broqvist, Per-Anders, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Haapaniemi, Monica, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Hjulström, Christina, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Jonsson-Glans, Gudrun, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Kalbro, Thomas, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Mälarstig, Ylva, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sjödin, Eije, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Forsgren, Anders, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-10-02
Henningsson, Per, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Persson, Bertil, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Rudén, Christer, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Thomsson, Rune, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2011-12-31
Treschow, Frederik, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Weidstam, Nils, fr.o.m. 2011-04-19 t.o.m. 2012-10-02
Sekreterare: Kjellgren, Karin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-10-02

Rapporter

SOU 2012:61Högre ersättning vid mastupplåtelser