Riksdagsskrivelse

2011/12:4

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU8 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 september 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson