Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (A 2010:02)


Beteckning: A 2010:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2012-03-06
Status: Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:128
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öhman, Sören, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-06-19

Rapporter

SOU 2011:52Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen