den 24 november

Fråga

2010/11:99 Bonus i statliga dotterbolag

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sedan våren 2009 gäller åter ett formellt bonusstopp i regeringens helägda bolag. Detta gäller även de statliga dotterbolagen. Det finns dock skäl att ifrågasätta i vilken grad regeringens nya regler faktiskt tillämpas i dessa. I en nyligen genomförd granskning av Novare Compensation på regeringens uppdrag förbigås helt och hållet förekomsten av bonus i dotterbolag. Min fråga till statsrådet är därför som följer:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att kartlägga förekomsten av bonus i de statliga företagens dotterbolag?