den 23 november

Fråga

2010/11:93 Ett brett förbud mot bisfenol A

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den 10 november ställde jag en skriftlig fråga (2010/11:12) till miljöministern om vilka produkter som ingår i det som regeringen kallar ett "brett förbud" mot bisfenol A som Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har fått i uppdrag att utreda. Miljöministern svarade att "det ligger i uppdragets natur att vid behov hantera ny information som kommer fram under utredningstiden. Därför kommer också eventuella risker med förekomsten av bisfenol A i kvitton att bli belysta i utredningen."

Den 12 november ställde Matilda Ernkrans en fråga till miljöministern där hon frågade vilka initiativ ministern är beredd att ta för att skärpa reglerna för kemikalier i vardagsprodukter. På denna fråga svarade miljöministern den 17 november att utredningen om att införa ett nationellt förbud mot bisfenol A enbart ska titta på "vissa plastprodukter".

Svaren är således inte konsekventa. Min fråga till miljöministern är därför återigen:

Vad avser miljöministern att göra för att utredningen om ett nationellt förbud mot bisfenol A kommer att vara bredare än att bara inkludera "vissa plastprodukter" och även inkludera andra produkter, exempelvis kvitton?