den 23 november

Fråga

2010/11:92 Regeringens insatser för Västsahara

av Jens Holm (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I min interpellation 2010/11:39 från den 4 november ville jag veta vad den svenska regeringen gör för Västsahara. Jag ville i synnerhet veta vad regeringen gör i relation till rättegången med människorättsförkämpen Brahim Dahane och sex andra framstående människorättsförsvarare. Utrikesminister Carl Bildt meddelade mig nyligen att han avser att svara först den 22 december. Det innebär att utrikesministern går över en månad över den tidsfrist på två veckor som gäller för statsrådssvar på interpellationer. Sedan min interpellation har läget försämrats avsevärt i Västsahara. Den 8 november stormade marockansk militär lägret Gdeim Izik, utanför Västsaharas huvudstad El Aaiún. Över 15 000 personer tvingades bort med brutalt våld. Ett tiotal personer har dödats, hundratals skadade och ett stort antal civila saharier beräknas nu ha kastats in i marockanskt fängelse. Fortfarande bedriver marockansk militär klappjakt på civila saharier. Människor förföljs, bortförs och kastas i fängelse. Skräck råder i en stor del av det ockuperade Västsahara. Marocko förvägrar utländsk press, människorättsorganisationer och politiker inträde i Västsahara. I lördags blev Vänsterpartiets riksdagsledamot Jonas Sjöstedt förhindrad sitt inträde i Västsahara av marockansk gränspolis. Hittills har den svenska regeringen inte gjort något över huvud taget för att få stopp på Marockos senaste övergrepp. Jag har tagit del av Carl Bildts svar på Bodil Ceballos (MP) fråga 2010/11:59, men inte heller där finns en tillstymmelse till kritik mot Marockos agerande. Den svenska regeringens brist på agerande till förmån för förtryckta saharier osar undfallenhet inför förtryckarmakten Marocko. Jag vill därför, utan fördröjningar denna gång, fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern att göra för att protestera mot Marockos agerande?