den 19 november

Fråga

2010/11:87 Effekter av supermiljöbilspremien

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Regeringspartierna har i sitt valmanifest lovat att införa en så kallad supermiljöbilspremie, som innebär att en premie införs på 40 000 kronor till konsumenter som köper en bil som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Premiens syfte är enligt regeringen att göra bilparken mera bränslesnål. I sin första budgetproposition för mandatperioden avsatte regeringen inte några pengar till premien, men jag utgår ifrån att regeringen kommer att göra det senare under mandatperioden. Vänsterpartiet har hela tiden betonat att premien har en mycket liten betydelse som en miljöpolitisk åtgärd då den berör ett så litet antal bilar. Men nu har det framkommit nya uppgifter som tyder på att premien till och med kan vara kontraproduktiv och motverka utvecklingen mot en mer bränslesnål bilpark. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 november 2010 lyfter Magnus Nilsson, vice ordförande i European federation for Transport and Environment, att premien hindrar EU:s teknikutveckling mot mer bränsleeffektiva bilar. Premien innebär enligt Nilsson att svenska skattemedel satsas på att minska trycket på tillverkarna och att utvecklingen mot bränslesnålare bilar bromsas. Orsaken är att EU-lagstiftningen räknar varje elbil som 3,5 bilar och att elbilarnas utsläpp beräknas vara noll gram koldioxid per kilometer. För varje ny elbil som säljs får biltillverkarna således en möjlighet att sälja andra bränsleslukande bilar, eftersom det är de genomsnittliga utsläppsnivåerna för samtliga producerade bilar som en biltillverkare måste hålla sig till. Ju fler elbilar som säljs inom EU de närmaste åren, desto mer bränsletörstig riskerar bilparken inom unionen att bli.

Min fråga är:

Avser miljöministern att vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken mot premien?