den 19 november

Fråga

2010/11:86 Försäljning av dotterbolag till statligt ägda Teracom

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

För ett år sedan sålde statliga bolaget Teracom sin bredbandsverksamhet, som kostat över 1,4 miljarder kronor att bygga varav nästan en miljard från skattebetalarna, till konkurrenten CSIT för endast 1 (en) krona.

En av ägarna till CSIT är Mikael Sandberg som tidigare arbetat på betalt uppdrag av Teracom för att analysera marknaden och utreda förutsättningarna för Teracom att säja bolaget.

Styrelseordförande i CSIT är styrelseproffset Lars Grönberg, som även sitter i Teracoms styrelse.

För en lekman ser det onekligen ut som om CSIT gjort en bra affär med skattebetalarna som de stora förlorarna. Det reses stora frågetecken kring om priset kan ha haft samband med de uppenbara jävssituationer som måste ha uppkommit genom de personunioner i både ledning och framtagande av beslutsunderlag som förekommit.

Min fråga till statsrådet är därför om han och regeringen känt till och godkänt det sätt som affären genomförts på.