den 19 november

Fråga

2010/11:83 Den rättsliga behandlingen av hbt-personer som flytt till Sverige

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Jag har i egenskap av socionom, kvinnorättsaktivist och riksdagsledamot besökt irakiska Kurdistan och träffat högt uppsatta politiker, besökt kvinnojourer och kvinnofängelser med mera. Den politiska ledningen i regionen erkänner att synen på kvinnor och sexualitet är densamma som under det feodala samhället. Men dagligen mördas flickor och hbt-personer som har en annan vilja och som söker ett annat liv än det som klanen, släkten och storfamiljen bestämmer. Nu har det kommit till min kännedom att två unga kvinnor, X och Y, från Kurdistan, Irak, ska utvisas trots att de som öppna hbt-personer riskerar tvångsgifte och till och med att bli dödade av sina familjer. S har vittnat om de fruktansvärda hot som är överhängande om hon utvisas till Kurdistan, Irak, eftersom hon har begått flera brott mot traditionen och religionen. Att hon har en annan sexuell läggning är oacceptabelt i den sociala kontext som hon tillhör. A:s bror har blivit mördad av manliga släktingar för att han har hjälpt sin syster att fly tvångsäktenskap. S definierar sig själv som transperson vilket styrks av läkarutlåtanden. Sedan 2003 har det enligt Amnesty skett upprepade attacker mot hbt-personer. Förövarna kommer ofta från olika milisgrupper men även från religiösa grupperingar. Möjligheterna att få skydd från staten är obefintliga. Polis och rättsväsen har inte fördömt de attacker som inträffat och de utreds sällan. Inte heller kvinnojourerna kan skydda hbt-personer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att människor som flytt till Sverige för att undkomma kränkningar, våld och dödshot på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ska kunna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges en fristad i vårt land?