den 13 oktober

Fråga

2010/11:8 Tidsbestämning av livstidsstraff

av Staffan Danielsson (C)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Östergötland drabbades för elva år sedan, den 28 maj 1999, av ett fruktansvärt brott, när bankrånare kallblodigt mördade två nedskjutna och försvarslösa polismän.

Det har framkommit att den som mördade de två polismännen med nackskott var Jackie Arklöv, men alla var självfallet delaktiga i rånet och skottlossningarna.

Arklöv vill nu ha sitt straff tidsbestämt och kriminalvårdens yttrande är bland annat detta:

”Kriminalvården bedömer att Jackie Arklöv är väl förberedd inför en frigivning och bedömer att två år kan vara tillräckligt för planering och genomförande av särskilda utslussningsåtgärder för honom.”

Nuvarande regler för livstidsstraff vid mycket grova brott är att de kan tidsbestämmas efter endast tio år.

Jag är medveten om att beslut om eventuell tidsbestämning av Arklövs straff ska tas av Örebro tingsrätt, men vill ändå fråga:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att se över reglerna för tidsbestämning av livstidsstraff?