den 16 november

Fråga

2010/11:73 Tågtrafiken mellan Stockholm och Åre

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket varnar i en skrivelse till regeringen att det kommer att bli stora problem med punktlighet i tågtrafiken under vintern. Anledningen till detta är minskade resurser till underhåll. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att regeringen under den gångna mandatperioden hela tiden har framhållit hur mycket man satsar på järnvägstrafiken.

Ännu mer anmärkningsvärt blir beslutet när man tar del av prognoser som säger att järnvägen är den trafikform som kommer att öka mest. Efterfrågan av både person- och godstrafik kommer enligt beräkningar att öka med upp till 30 procent under de kommande tio åren. Då krävs det mer pengar till underhåll, inte mindre.

Bristande underhåll får allvarliga konsekvenser inte bara för tågresenärer utan även för hela näringar. Tillväxt i Jämtlands län är beroende av turismen, framför allt på vintertid. Under förra vintern var det stora problem med tågtrafiken mellan Stockholm och Åre. Trafikverkets varning väcker stora frågor om tågtrafiken inför kommande vinter. Man kan befara att skidturismen i Jämtland kommer att drabbas av stora problem.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Åre inte ska drabbas av ännu ett trafikkaos under den kommande vintern?