den 15 november

Fråga

2010/11:71 Den framtida odlingen av lök och bönor i vårt land

av Anders Åkesson (C)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den svenska odlingen av gul och röd lök och bruna bönor riskerar att slås ut. Orsaken till detta är att den svenska myndigheten Kemikalieinspektionen inte längre medger dispens för användande av två växtskyddsmedel.

Resultatet av Kemikalieinspektionens ställningstagande blir att främst odlingen av lök men även bruna bönor riskerar att i det närmaste slås ut i vårt land. Kemikalieinspektionens beslut riskerar att leda till att i stället för att producera lök och bruna bönor på det kanske mest miljöinriktade sättet i världen så kommer landets lök- och bönodling att försvinna och de svenska konsumenternas behov av dessa produkter tillgodoses genom import.

Ställningstagandet att inte länge medge dispens för användandet av dessa växtskyddsmedel drabbar främst de svenska konsumenterna men också odlare och förädlingsindustri i Kalmar-Ölandsbygden. Arbetstillfällen, utkomstmöjligheter, förädlingsindustri och upparbetade marknader riskerar att försvinna.

Kemikalieinspektionen anför som skäl att inte längre medge dispens att man anser sig vara bundna av tvingande EU-regelverk, uppenbarligen en tolkning som andra EU-länders motsvarande myndigheter inte gör.

Vilka åtgärder är miljöministern beredd att vidta för att förhindra den utslagning som nu hotar den svenska odlingen av lök och bruna bönor?