den 13 oktober

Fråga

2010/11:7 Situationen i Burma

av Roger Haddad (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utvecklingen i Burma är fortsatt oroande och inför det aviserade valet har militärjuntan förvägrat Aung San Suu Kyi att ställa upp i valet. Suu Kyi sitter fortfarande i husarrest och enligt vissa källor har den sittande militärjuntan aviserat att Suu Kyi kommer att släppas, men först efter att valet ägt rum. Demokratirörelsen är kritisk och Sverige måste ta avstånd från detta agerande och fortsatt verka för ett frisläppande av Aung San Suu Kyi. Sverige bör fortsätta att inom EU och FN verka för att situationen i Burma aktualiseras på den politiska agendan. Hittills har nyheterna kring utvecklingen inför valet varit oroande.

Nyligen hölls ASEM-mötet och min förhoppning är att frågan om situationen uppmärksammades vid detta sammanträde då också utrikesministern deltog.

Med anledning av det anförda undrar jag vilka åtgärder utrikesministern avser att vidta för att Burma ska respektera internationella konventioner vad gäller medborgerliga och politiska rättigheter.