den 7 september

Fråga

2010/11:677 Åtgärder mot skador inom motocrossen

av Solveig Zander (C)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Tre dödsfall har inträffat inom motocrossen detta år. Unga människor som brinner för sin sport och sitt fritidsintresse utsätter sig för dödsfara. Det kan inte vara rimligt och något måste göras.

Vid samtal med föräldrar till barn som åker motocross framkommer att det inträffar många olyckor när barn och ungdom kör sin cross. Det handlar förutom om dödsolyckor, om söndervridna knän, benbrott och armbrott, korsbandsskador, meniskskador, kärl- och nervskador med mera. Alla småskador rapporteras inte. Svemo, Svenska motorcykelförbundets samarbetsorganisation, har tillsatt en utredning för att komma till rätta med alla olyckor. Årligen inträffar ca 2 000 skador, visar en undersökning från nio akutmottagningar i landet. Det är olyckor som innebär att man måste söka läkarvård.

Per-Mats Janarw, överläkare i ortopedi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, säger i en Eko-intervju att den yngsta som kommit till dem är fem år. Barn får köra cross från fyra år. Det kan inte vara rätt då vi kräver att åldern för mopedkörkort är 15 år. Varför ska det vara skillnad? Något måste göras, det är verkligen hög tid för det, för att förhindra fler dödsfall och allvarliga olyckor inom sporten.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är:

Vad avser ministern att göra för att barn ska kunna delta i en sport och fritidsaktivitet de gillar utan att allvarliga skador inträffar?