den 31 augusti

Fråga

2010/11:671 Människohandel i samband med bärplockning

av Johan Andersson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Återigen präglas medierna av rubriker om misstänkt människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige med löften om förmånliga villkor för att plocka bär i de svenska skogarna.

Löften som sällan uppfylls.

Enligt medierna förekommer det hot och våld med inslag av prostitution för dem som lurats hit, men som inte kan uppfylla de kvantiteter av bär som förväntas.

Det rapporteras om miserabla tältläger i skogarna för bärplockarna för att minimera kostnaderna för dem som lockar hit arbetskraften.

Min fråga är vilka åtgärder justitieministern avser att vidta för att stoppa detta inför kommande bärsäsonger.