den 31 augusti

Fråga

2010/11:670 Hundavelsverksamheten i Sollefteå

av Eva Sonidsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Frågan om framtiden för hundavelsverksamheten i Sollefteå har minst sagt dragits i långbänk.

Verksamhet pågår fortfarande i Sollefteå och fungerar mycket bra. Det har förekommit en mängd utredningar och personal och övriga får leva i ständig oro.

Vid flera tillfällen har ministern fått frågan om hur framtiden ska bli. Svaren har dock varit otydliga

Det senaste svaret jag fick i april 2008 var att frågan fortsätter att beredas. Regeringens avsikt var att lämna ett gemensamt uppdrag till de myndigheter som använder tjänstehundar att analysera och utvärdera de fördelar som kan nås genom en myndighetssamverkan.

Min fråga till landsbygdsministern är:

Har landsbygdsministern sett till att uppdraget har lämnats och hur långt har man i så fall kommit i arbetet med uppdraget till myndigheterna och kommer verksamheten, enligt landsbygdsministerns avsikter, att få fortsätta i Sollefteå?