den 31 augusti

Fråga

2010/11:669 Kontroll av djurtransporter

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt Sveriges Radios Ekot den 31 augusti har det endast gjorts 48 inspektioner hittills i år (till och med den 26 augusti) av djurtransporter i Sverige. Mer än hälften av länsstyrelserna har inte gjort någon kontroll över huvud taget. Den största andelen av de gjorda inspektionerna rörde dessutom hästtransporter. Samtidigt driver Sverige på för att andra länder ska skärpa sina krav på djurtransporterna. Men med så få kontroller i Sverige riskerar vår trovärdighet att undermineras.

För djuren kan en djurtransport innebära stress och lidande. Även om kontroller görs av djuren vid ankomst till ett slakteri är det av stor vikt att djuren kontrolleras under själva transporten. Det är därför av största vikt att våra myndigheter kan göra fler kontroller och verka för att villkoren blir bättre för djuren.

Jag vill fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Vad kommer landsbygdsministern att göra för att antalet kontroller av djurtransporter ska bli fler och förbättras?