den 25 augusti

Fråga

2010/11:664 Situationen för kvinnor i Pakistan

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den pakistanska kvinnan Mukhtar Mai blev 2002 våldtagen av sex medlemmar ur en klan som hon själv inte tillhörde, den mäktiga Mastoiklanen. Motivet för gruppvåldtäkten var att hennes yngre bror hade haft en affär med en kvinna ur Mastoiklanen. Mukhtar Mai valde dock inte, som brukligt är i Pakistan, att begå självmord. I stället gick hon till domstol och krävde sin rätt. Därigenom blev hon känd i stora delar av världen, däribland Sverige, som framträdande kämpe för kvinnans rättigheter. Hon drev sitt fall ända till Högsta domstolen. Den 21 april i år avkunnade Högsta domstolen sin dom och friade fem av de sex våldtäktsmännen, vilket i sig var ett skandalöst domslut. Värre är dock att Mukhtar Mai sedan dess utsatts för en serie döds- och våldtäktshot och Human Rights Watch (HRW) betraktar hoten mot henne som mycket allvarliga. Högsta domstolens beslut försvårar situationen för kvinnor i Pakistan. HRW i Pakistan har förklarat att det ”sänt en mycket dålig signal” ut över hela Pakistan som drabbar alla pakistanska kvinnor att det finns goda möjligheter för våldtäktsmän att undslippa straff. Min fråga till utrikesministern rör alltså inte bara Mukhtar Mai utan alla pakistanska kvinnors rättigheter och säkerhet.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Avser utrikesministern att med Mukhtar Mai som exempel vidta några åtgärder till skydd för och försvar av pakistanska kvinnor?