den 22 augusti

Fråga

2010/11:660 Försvarets personalförsörjning

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Regeringen och Försvarsmakten har tidigare redovisat att 2 700 soldater med så kallat interimskontrakt har rekryterats till Försvarsmakten. Nu har det visat sig att den verkliga siffran är 300. Detta är självfallet anmärkningsvärt och bekräftar farhågor om instabilitet i försvarets nya personalförsörjning. Nu uppger försvarsministern att 2 000 nya soldater ska rekryteras på interimskontrakt till årsskiftet. Mot bakgrund av att dels kollektivavtal, dels riksdags- och regeringsbeslut som styr förutsättningarna för de så kallade kontraktssoldaternas anställningsvillkor saknas, dels den nu redovisade felaktigheten i resultatet i hittills genomförd rekrytering finns det anledning att ifrågasätta realismen i denna utfästelse.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att 2 000 soldater på så kallat interimskontrakt ska rekryteras till och med årsskiftet?