den 12 november

Fråga

2010/11:66 Växtskyddsmedlen Stomp och Totril

av Suzanne Svensson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Kemikalieinspektionen förbjuder användningen av växtskyddsmedlen Stomp och Totril, två växtskyddsmedel som används vid odling av lök på Gotland, Öland och i Blekinge. För lökodlarna innebär detta en konkurrensnackdel eftersom övriga länder inom EU tillåter användningen genom att lämna dispenser. Sannolikt medför detta att importen av lök kommer att öka vilket i sin tur medför att konsumenterna kommer att erbjudas lök med högre halter av bekämpningsmedel.

Från 2013/14 väntas EU lagstifta om ett förbud mot att använda dessa växtskyddsmedel. Sverige har i avvaktan på detta beslut bestämt sig för att de medel som finns i lager ska få användas, men några nya inköp får därefter inte göras. Andra EU-länder som exempelvis Danmark har bestämt att Stomp och Totril får användas fram till år 2099 samtidigt som Finland har godkänt att de får användas tills vidare. En utfasning bör ske samtidigt inom hela EU.

Sverige har på ett tidigt stadium valt att vara ett föregångsland vad gäller användningen av dessa båda växtskyddsmedel. Det är därför viktigt att satsningar görs inom forskningen för att utveckla nya produkter som kan ersätta dessa och som kan användas vid odling av lök. De nya produkterna ska innehålla låga halter av bekämpningsmedel.

Jag vill därför fråga miljöministern varför Sverige har valt att på ett tidigt stadium förbjuda användningen av Stomp och Totril innan nya ersättningsmedel har tagits fram, och om miljöministern avser att vidta någon åtgärd i sammanhanget.