den 17 augusti

Fråga

2010/11:658 Jämställdhetsstatistik

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Samhällets arbete med jämställdhetsfrågorna kräver statistik som beskriver villkoren i samhället för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det kräver, utöver könsuppdelning av statistiken, att den också har ett jämställdhetsperspektiv.

För att tillgodose användarnas behov vill Statistiska centralbyrån (SCB) utöka produktionen av jämställdhetsstatistik. Vid sidan av detta finns en ökad efterfrågan av ny statistik med ett jämställdhetsperspektiv. Under 2010 fick SCB i uppdrag av regeringen att vidareutveckla produktionen av jämställdhetsstatistik.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att säkerställa att produktionen av jämställdhetsstatistik vidareutvecklas?