den 17 augusti

Fråga

2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd

av Bodil Ceballos (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De senaste månaderna har många landsbygdsbor, även jag, fått besked av Telia att den fasta telefonin kommer att upphöra i våra områden där de mobila näten ibland är icke-existerande. Vi erbjuds ett mobilt abonnemang, via ett specialmodem och en antenn på taket. I brevet står att Telia dock inte kan garantera att det kommer att fungera och att PTS har uttalat att de inte är skyldiga att leverera fast telefoni i olönsamma områden. Personligen har jag under sommaren testat möjligheten att få fast telefoni via den enda operatör, Net 1, som förmedlar en godtagbar internetuppkoppling i min by, Axmar Bruk. Vid god väderlek hade jag hyfsat ljud men i dåligt väder inte något ljud alls. Att teckna avtal då möjligheten att ringa är beroende av väderleken känns inte tillfredsställande.

Jag har sedan frågan uppmärksammats i medierna kontaktats av många som oroar sig för framtiden. Det gäller inte minst företagare som oroar sig över hur de ska kunna ta betalt av kunder med kort, hur de ska kunna ta emot bokningar etcetera. Räddningstjänsten oroar sig och människor med trygghetslarm likaså.

Telia skyller på kreosotimpregnerade stolpar men även nedgrävda ledningar kommer att rivas upp.

Jag undrar om statsrådet avser att ta initiativ för att garantera att godtagbara alternativ finns tillgängliga innan ledningarna skärs av.